ราชบุรี”สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีวันจักรี”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

6 เมษายน 2562 นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนรักษาราชการพัฒนาการจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีวันจักรี ณ อนุสรณ์สถานรัชกาลที่ ๑ เขิงเขาแก่นจันทร์ จังหวัดราชบุรี
โดยเมื่อ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ประเทศไทยกำหนดให้ วันจักรี เป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์ ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี.

(Visited 1 times, 1 visits today)