ราชบุรี“สอบถามข้อมูลจัดทำหลักสูตรอบรมพัฒนากร ประจำปี พ.ศ.2563”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

5 เมษายน 2562 ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนเพชรบุรี จัดเวทีสอบถามความต้องการที่จำเป็นในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนากร ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมี นางสาวนิภา ทองก้อน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนรักษาราชการพัฒนาการจังหวัดราชบุรีให้การต้อนรับ โดยมีผู้เข้าร่วมจัดทำเวที เป็นพัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่ ผู้นำกลุ่มองค์กร ผู้นำชุมชน เข้าร่วมเวทีในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)