ราชบุรี “กิจกรรมคืนคนดี สู่สังคม ตามโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน
จังหวัดวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี โดยนายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมคืนคนดี สู่สังคม ตามโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดราชบุรี ณ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดราชบุรีกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรีที่ 1

(Visited 1 times, 1 visits today)