ราชบุรี “ประชุม คสป.ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒“

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วัน​ที่​ ๗ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชั้น ๓ นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด​ราชบุรี ​เป็น​ประธานในการประชุม คณะกรรมการ​ประสาน​และ​ขับเคลื่อน​นโยบาย​สาน​พลัง​ประชารัฐ​ประจำ​จังหวัด​ราชบุรี ​(คสป.)​ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม​เล็ก​อาคาร​ราชบุรี​เกมส์​ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ  ๒๕๖๒

(Visited 1 times, 1 visits today)