ราชบุรี “กิจกรรมในวาระครบรอบ 50 ปีโครงการอาสาพัฒนาชุมชน”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 31 มกราคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ ภายใต้แนวคิด พลัง อช. จิตอาสา สร้างชุมชน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)