ราชบุรี “สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านบึงใต้”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ บ้านบึงใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี โดยกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชนและผู้ผลิต/ผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพ OTOP และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวชุมชน ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 และวันที่ 1 ธันวาคม 2561

(Visited 1 times, 1 visits today)