ราชบุรี “จังหวัดราชบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 11/2561”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 11/2561 โดย นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุม การประชุมในครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมรับทราบ นโยบายสำคัญของจังหวัด

(Visited 1 times, 1 visits today)