ราชบุรี “จัดประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ศาลากลางจังหวัดราชบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีจัดประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด โดยมี นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม โดยระเบียบวาระการประชุมแจ้งให้ทราบถึงผลการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนในปีที่ผ่านมา พร้อมแนวทางบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด ในปี 2562

(Visited 1 times, 1 visits today)