ราชบุรี “ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามประเด็นตรวจราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้นสาม อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นางอัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ผู้ตรวจกรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ติดตามประเด็นตรวจราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ของกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมให้แนวนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ภายใต้การนำของ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน โดยมี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ และรายงานผลงานตามประเด็นการตรวจราชการ

(Visited 1 times, 1 visits today)