ราชบุรี “ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน OTOP”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องชวนชม ชั้น 2 แพรวอาภาเพลส เวลา 09.30 น. นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง การพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน OTOP เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมที่ 9 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) กิจกรรมย่อยที่ 1 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม (ประเภทอาหาร เครื่องดื่มและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร) โดยกรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหาร เครื่องดื่มและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ทุกอำเภอของจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสาคร

(Visited 1 times, 1 visits today)