เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เสน่ห์ไท-ยวน

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.30 น. นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านแพะ หมู่ที่ 16 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง โดยมีนายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอบ้านโป่ง กล่าวรายงาน พิธีเปิดภายในงานมีการแสดงกิจกรรมประวัติศาสตร์ไท-ยวน ของกลุ่มเยาวชนกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านแพะ ชมเข่งยักษ์ 9 คนโอบ และอาหารการกินต่าง ๆ มากมาย ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านแพะมนต์เสน่ห์ทางศิลปะวัฒนะธรรมและทางธรรมชาติ ชาติพันธ์ุ ไทยวน ที่อพยพมาจาก โยนกเชียงแสนอันมีวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เรียบง่าย ดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีเกษตรดั้งเดิม ภายในชุมชนมีกิจกรรมให้นักสำหรับให้นักท่องเที่ยว นั่งเกวียนชมวิวรอบหมู่บ้าน ขึ้นหอคอยชมวิว 360 องศา ชมอาทิตย์อัสดงได้อย่างงดงาม วันเสาร์- อาทิตย์ มีตลาดชุมชนที่ขายอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน บ้านแพะเป็นแอ่งเล็ก ๆ ซ่อนเร้นที่รุ่มรวยด้วยมนต์เสน่ห์ รอการมาสัมผัสของทุกคน

(Visited 1 times, 1 visits today)