ประชุมเชิงปฎิบัติการสื่อสารทิศทางการพัฒนาชุมชน ปี 2562

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมเชิงปฎิบัติการสื่อสารทิศทางการพัฒนาชุมชน ปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงในครั้งนี้ด้วย โดยวาระการประชุมเพื่อทราบถึงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมของกรมการพัฒนาชุมชน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่ายฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ

(Visited 1 times, 1 visits today)