ประชุมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ ห้องราชาวดี โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดราชบุรี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ของฝากของที่ระลึก โดยมีผู้เข้าร่วมการเป็นผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี และ กาญจนบุรี จัดโดย กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)