เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านฆ้องน้อย

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 19.30 น. นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านฆ้องน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง บ้านฆ้องน้อยนี้ มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นคือมีผลิตภัณฑ์ oTOP ที่หลากหลาย ที่ได้เข้าร่วมกระบวนการพัฒนา ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวลาวเวียง มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน ได้แก่ สะพานทุ่งบ้านฆ้องน้อย ที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจไปเช็คอินเป็นจำนวนมาก มีวัดประชารังสรรค์ที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ เป็นสิงศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่กราบสักการะของประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปยังชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ บ้านครก ที่มีสระน้ำโกสินารายณ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือเชื่อมต่อไปยังเมืองรอง คือกาญจนบุรีได้อีกด้วย นอกจากนี้ แล้ว ยังมีการแลกเปลี่ยนศิลปะการแสดงระหว่างชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีด้วยกันอีกด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)