ราชบุรี “ต้อนรับคณะกรรมการการประกวดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ ณ บ้านตลาดควาย ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ วัดวาปีสุทธาวาส บ้านตลาดควาย ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี” นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนประธานคณะกรรมการการประกวดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ ณ บ้านตลาดควาย ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี”โดยมี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พระครูวิบูลย์กิจสุนทร เจ้าอาวาสวัดวาปีสุทธาวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ พัฒนากรประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แม่ค้า ประชาชนร่วมให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)