ราชบุรี“ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการ 4 เข้าร่วมประชุม รับฟังสรุปประเด็นตรวจราชการ”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

10 ก.ย. 61 เวลา 16.30 น. ณ ห้องปฎิบัติการพัฒนาการจังหวัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมหัวหน้ากลุ่มฝ่าย ให้การต้อนรับ นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 4 พร้อมรายงานสรุป แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ. 2561 ให้ผู้ตรวจราชการกรมทราบ

(Visited 1 times, 1 visits today)