ราชบุรี “จัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 31 ส.ค. 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2561 จำนวน 11 หมู่บ้าน/ชุมชน มอบพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมเข็มกองทุนแม่ของแผ่นดิน  จำนวน 11 หมู่บ้าน/ชุมชน และมอบเข็มกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอทุกอำเภอ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีความเข้มแข็ง ประสบความสำเร็จ / มีผลงานเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

(Visited 1 times, 1 visits today)