ราชบุรี “ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านสระโบสถ์ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ วัดโขลงสุวรรณคีรี บ้านสระโบสถ์ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี
นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านสระโบสถ์ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี โดยมี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พระครูใบฎีกาสุพจน์ เจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอ พัฒนากรประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แม่ค้า ประชาชนร่วมให้ข้อมูล

(Visited 1 times, 1 visits today)