ราชบุรี “ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดราชบุรี”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดราชบุรี โดยมี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีทุกคน เข้าร่วมประชุม โดยวาระการประชุมเพื่อติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในทุกพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(Visited 1 times, 1 visits today)