ราชบุรี “ประชุมทางไกล VDO Conference กระทรวงมหาดไทย”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายอนัษฐพงษ์ วิหคเหิร พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ร่วมรับฟังประชุมทางไกล VDO Conference เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม

(Visited 1 times, 1 visits today)