ราชบุรี“ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายอนัษฐพงษ์ วิหคเหิร พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)