ราชบุรี “พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา สู่การเป็น Smart OTOP”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นายวิสิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายธุรกิจชุมชน กิจกรรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) สู่การเป็น Smart OTOP  โดยนายอนัษฐพงษ์  วิหคเหิร  พัฒนาการจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศักยภาพผู้ผลิตชุมชน ต่อยอดเรื่องมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สร้างภาคีเครือข่ายการดำเนินงาน ตลอดจนสร้างรายได้ด้วยการส่งเสริมการตลาด

(Visited 1 times, 1 visits today)