จังหวัดราชบุรี ประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2561

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสวนผึ้งอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นายอนัษฐพงษ์ วิหคเหิร พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2561 โดยมีผู้ข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด  เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นไปตามเป้าหมาย และระยะเวลาที่กำหนด

(Visited 1 times, 1 visits today)