ราชบุรี “ประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดราชบุรี”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ศาลากลาง จังหวัดราชบุรี นายวิสิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดราชบุรี โดย นายอนัษฐพงษ์ วิหคเหิร พัฒนาการจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มและนักวิชาการพัฒนาชุมชน เป็นผู้ดำเนินการประชุม

(Visited 1 times, 1 visits today)