ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปภัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปภัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปภัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่ครอบครัวมีรายได้น้อย โดยนายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ วัดบางลี่เจริญธรรม ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)