ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกข้าราชการต้นแบบด้านจริยธรรม (The Icon)

การคัดเลือกข้าราชการต้นแบบด้านจริยธรรม (The Icon)

ราชบุรี>> วันนี้ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายกิจจา กาญจนวีระ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 4 ให้เกียรติประเมินข้าราชการในการคัดเลือกข้าราชการต้นแบบด้านจริยธรรม (The Icon) โดยนายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ ซึ่งจังหวัดราชบุรี ได้ส่งข้าราชการเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 1 ราย คือ นางอังคณา ปะดุกา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)